Solkök på programmet vid Hässleholms Tekniska Skola

Sedan 2014 har eleverna på Tekniska programmet vid Hässleholms Tekniska Skola byggt solkök. Den 5:e Juni 2019 besökte solköksbloggen gymnasieskolan för att inspirera eleverna och skriva om deras egna projekt.

Med tanke på vad kommersiella solkök kostar skulle man kunna tro att ett sådant projekt ligger utanför en gymnasieskolas begränsade budget, men så behöver inte vara fallet. Detaljerade instruktioner och dokumentation finns fritt tillgängligt på internet via t.ex. SCIs Wiki, Youtube, gör-det-själv sajter och konferenser som CONSOLFOOD. Vad gäller materialet till solköken har man gått efter devisen ”man tager vad man haver”. Man har helt enkelt använt det som funnits till hands – plywood, kasserade speglar, hushållsfolie, vanliga ugnsformar, osv.

Elevernas projekt

Initiativet till solköksbygget togs av lärare Eva Weber. Eva uppmuntrar alltid sina elever att ta egna initiativ, samt att använda både sitt tekniska kunnande och sin kreativitet när de skapar sina solkök. Genom åren har många spännande solkök byggts, varav ett av de bästa sparats för att inspirera andra. Det var otroligt roligt att se att eleverna byggt flera olika sorters solkök.

Fresnelsolkök i miniatyr

Fresnelsolkök är en av de mest kraftfulla typerna av koncentrerande solkök. Den fungerar som ett stort förstoringsglas och koncentrerar solljuset till en mycket het liten punkt. Flera kommersiella solkök använder denna typ av teknik, t.ex. danska Heliac och amerikanska CS-3200/CS-4200.

Klassisk solugn

Denna projektgrupp utvecklade en mycket klassisk form på sitt solkök – den lådformade solugnen. Solugnen använder tunna reflektorer av plåt för att fokusera solljuset in mot mitten av enheten. Där fångas det in genom den mörka ytan och värmer upp luften. Ett enkelt ”växthus” bestående av en ugnsform i glas täckt med ett stycke glas skyddar mot vind och nedkylning, samtidigt som den varma luften hålls på plats runt maten. I detta solkök ackumeleras värmen över tid och det blir möjligt att både tillaga mat och pastörisera vatten.

Kommersiella solkök som använder ett liknande utförande är portugisiska Suncook och franska Suntaste 200+.

Smart solugn med lucka

Denna projektgrupp designade också en lådformad solugn. Reflektorerna består av återvunna speglar som vilar på en rigid ram. Det smarta i denna design är en lucka i en av solkökets sidor. Då slipper man öppna upp hela enheten och minskar därmed värmeförlusterna vid introduktion och uttag av kokkärl.

Ett kommersiellt solkök som använder sig av ett liknande utförande är amerikanska Villager Sun Oven.

Spännande solkök från tidigare år

Detta solkök byggdes av en grupp elever under 2018. Den använder sig av en reflekterande yta och har ett upphängt, svartfärgat tillagningskärl i enhetens brännpunkt. Det är en mycket enkel konstruktion som ofta används av solköksentusiaster runt om i världen då den inte kräver dyrbart material och dessutom är mycket effektiv.

Eldsjälen bakom initiativet: Eva Weber

Eva Weber brinner för solkök och hållbar teknik. Som lärare tycker hon det är viktigt att eleverna får lära sig tänka själva och att kreativt lösa problem. Den förmågan behövs om vi ska hitta hållbara lösningar för framtiden. Den största utmaningen är att skapa elevgrupper med en dynamik som låter alla elever utvecklas på bästa sätt.

Efter dessa fem år planerar Eva att fortsätta uppmuntra sina elever att bygga solkök. Är du ung, teknikintresserad och gillar solkök så är Hässleholms Tekniska Skola helt klart rätt ställe att plugga på.

Stort tack, Eva, för att du inspirerar framtidens innovatörer!

Läs mer

Hässleholms Tekniska Skola (Hemsida)